Erasmus&Farabi&Mevlana

ERASMUS+PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

erasmus
Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İçin Gereken Asgari Şartlar
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Balıkesir Üniversitesi’nde öğrenci olmak,
*Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi, Avrupa Birliği üyeliğine aday ülkelerin vatandaşı veya başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Balıkesir Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak,
* Önlisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2,20 / 4.00 olması,

* Lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta ihtisas) öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2.50/4.00 olması, Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (Öğrencilerin bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere yurtdışındaki Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliğine katılması beklenmektedir. Bu kapsamda gideceği dönem için Balıkesir Üniversitesi’nde 30 AKTS kredi yükü olması gerekmektedir. Katıldığı programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ise bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir. Faaliyete katılacak öğrencilerin Balıkesir Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci statüsünde olması, Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gerekir.

Başvurular

Başvurular her akademik yıl içerisinde yılda 2 kere olmak üzere ekim veya şubat aylarında(Aylar değişiklik gösterebilir.)online olarak Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasından (http://ulaum.balikesir.edu.tr)yapılmaktadır.


ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Erasmus Staj Hareketliliği için Gereken Asgari Şartlar
•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
•Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi, Avrupa Birliği üyeliğine aday ülkelerin vatandaşı veya bu ülkelerde daimi ikamet sahibi olmak
•Balıkesir Üniversitesi’nde öğrenci olmak
•Önlisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2.20/4.00 olması
•Lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta ihtisas) öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2.50/4.00 olması
•Başvuru aşamasında Balıkesir Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci olmak. (Mezun durumda olan öğrencilerin öğrencilik statüleri devam ederken başvuruda bulunmaları halinde, mezuniyetlerini takip eden 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirmeleri mümkündür).

Staj Yapılacak Kurum

Staj yapılacak kurum, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının önceden kurdukları bağlantılar doğrultusunda yapılabilir. Ayrıca, öğrencilerin kendi bağlantılarıyla buldukları kurumlarda da staj yapabilmeleri mümkündür. Bu durumda ilgili öğrencilerin misafir olunacak kuruluşlardan almış oldukları kabul mektupları ile detaylı çalışma programlarını Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne iletmeleri gereklidir. Kabul mektubu almış olmak başvuru yapmak için bir önkoşuldur. Staj sözleşmeleri gerçek kurumlarla yapılacak olup, aracı kurumlarla anlaşma yapılmayacaktır. Aracı kurum kullandığı tespit edilen öğrencilerin staj sözleşmeleri iptal edilecektir.

Stajın Süresi

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrenciler için 2 ay ile 12 ay arasında bir süredir. Hibesiz dahi olsa 12 aydan daha fazla Erasmus+ öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirilemez. Daha önce aynı kademede Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliğine katılmış olan öğrencinin faydalanacağı azami staj süresi hesaplanırken, daha önce Erasmus kapsamında yurtdışında bulunduğu öğrenim süresi toplam 12 aylık süreden çıkarılır. Öğrenci ancak azami olarak kalan süre kadar Erasmus+ staj hareketliliğinden faydalanabilir.

Başvurular

Başvurular her akademik yıl içerisinde yılda 1 kere olmak üzere eylül veya ekim aylarında(Aylar değişiklik gösterebilir.)online olarak Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasından(http://ulaum.balikesir.edu.tr) yapılmaktadır.


FARABİ Programı:

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI
Ön Lisans/Lisans öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.00/4.00,
Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir (Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunamazlar).

Başvurular

Başvurular her akademik yıl içerisinde yılda 1 kere olmak üzere online olarak Farabi Değişim Programı’nın web sayfasından (http://farabi.balikesir.edu.tr) takip edilmektedir.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.
Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir (Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunamazlar). Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:• Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yük sek lisans veya doktora öğrencisi olması,
• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması,
• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması.
• %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması
• Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Başvurular

Öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine https://mevlana.yok.gov.tr internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.