Sıkça Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR


İLK KAYIT-KAYIT YENİLEME

Yeni kayıt yaptırdım. Öğrenci Bilgi Sistemine girmek için şifreyi nasıl temin edebilirim ? Balıkesir Üniversitesi OBS üzerinden dolduracağınız ön kayıt formunda belirteceğiniz mail adresine şifreniz gönderilecektir.

Üniversitenizin örgün öğretim programına bu sene yerleştim. Fakat sitemde neden harç borcu gözükmektedir? Kayıtlı olup sildirmediğiniz bir yükseköğretim kurumunda kaydınız aktif olarak gözüküyorsa harç borcu çıkacaktır. En kısa sürede kayıt sildirme işini gerçekleştirerek kazandığınız okulun öğrenci işlerine bilgi veriniz.

Bölüme ilk kez Güz yarıyılında kayıt yaptırdım. OBS’ den ders seçip kaydettirmem gerekiyor mu?Evet. Tüm yarıyıllarda (1.sınıf dahil) tüm öğrencilerin OBS’ye ders kayıt süresi içerisinde girerek yalnızca kendi yarıyılına ait dersleri seçerek danışmana gönder butonundan onaylanması için göndermeleri gerekmektedir. http://baum.balikesir.edu.tr/home/wp-content/uploads/2015/08/derssecme_ogrenci_normaldonem.pdf

Ek kontenjandan kayıt yaptıran öğrencilere telafi eğitimi yapılıyor mu? Ara sınavları ne zaman yapılıyor?Üniversitemizde herhangi bir telafi eğitimi yapılmamaktadır. Diğer öğrencilerle birlikte ara sınavlara girebilirsiniz.

Öğrenci Belgemi nereden alabilirim?Fakülteniz/yüksekokulunuzun öğrenci işlerinden veya e-devlet üzerinden alabilirsiniz.

DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME)

Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kaydımı yapmazsam ne olur?Belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmek kaydıyla ders alma bırakma günlerinde ders seçimi yaparak kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Güz yarıyılı ders kaydı yaptırmadım. Bir sonraki yarıyıl (bahar) ders kaydı yaptırabilir miyim?Evet.

Ders seçme ekranında alacağım dersler çıkmıyor ne yapmam gerekiyor?Ders planlarınıza bağlı olarak derslerinizin sistemde gözükmemesi ders kaldırılmış, dersin kodu değişmiş, ders açılmamış veya eksik açılmış olabilir. Bu durumda danışmanınızla irtibata geçiniz.

Seçmeli derslerde kontenjan dolu uyarısı veriyor dersi seçemiyorum ne yapmalıyım?Seçmeli derslerde kontenjan sayıları bölüm başkanlığınız tarafından belirlendiği için danışmanınızla irtibata geçiniz.

Ders kaydımı yaptım danışmana onaylanması için gönderdim. Onaylanma sürecini takip etmeli miyim?Evet. Danışman onayından emin olunuz. Ders Kayıt Formunun bir çıktısını mezun oluncaya kadar saklayınız.

Ders ekleme/çıkarma nedir?Seçmiş olduğunuz derslerden açılmayan seçmeli ders olduğunda veya değiştirmek istediğiniz dersler için Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanınızla irtibata geçerek yapabilirsiniz.

KAYIT DONDURMA

Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (kayıt dondurma) mümkün müdür?Evet. Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurması gerekir.

II.Öğretim öğrencisiyim. Kayıt dondurmak istediğimde harç ücretimi yatırmak zorunda mıyım?Kayıt dondurma isteğiniz okulunuzun ilgili yönetim kurulunun kabul edilmesi durumunda öğrenim ücretinizi yatırmanıza gerek yoktur.

Geçerli bir mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?En fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir.

Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?İzinli sayılan süreler eğitim-öğretimden sayılmaz.

DERS MUAFİYETİ

Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS’ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar önceden başardıkları derslerden muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, ilk iki hafta içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak istediği dersleri içeren bir dilekçeye onaylı transkript ve onaylı ders içerikleriyle ile ilgili birime başvurabilirler.

Daha önce aldığım ders/dersler için Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet dilekçesi verdim, muafiyet başvurum sonuçlanıncaya kadar bu derse kayıt yaptırıp devam etmeli miyim?Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler muafiyet başvurusunda bulunmamış gibi OBS’den ders seçip danışmanlarına onaylatır ve bu ders/derslere devam ederler. Yönetim Kurulu’nun muafiyet talebini uygun görmesi halinde birim öğrenci işleri öğrencinin muaf oldukları dersleri işleyerek akademik dönemini günceller ve öğrencinin muaf olduğu dersleri ders seçme ekranından siler. Eğer öğrencinin intibakı bir üst sınıfa yapılmışsa akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma tarihlerinde öğrenci, danışmanı nezaretinde ders ekleyebilir. Akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma süresinin kaçırılmaması öğrencilerin mağdur olmamaları için önem arz etmektedir.

Üniversitenize dikey/yatay kayıt yaptırdım. Üniversitenizden muaf olduğum dersleri ve almam gereken dersleri nasıl öğrenebilirim?Üniversitemize bağlı programlara kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunan her öğrenci için ilgili birimlerin muafiyet ve intibak komisyonu tarafından bir muafiyet çizelgesi hazırlanarak yönetim kurulu kararıyla birlikte öğrenciye tebliğ edilir.

Üniversitenize dikey geçiş ile kayıt hakkı kazandım. Kaçıncı sınıftan devam edebilirim?İlgili bölümünüzün muafiyet ve intibak komisyonunda başarılı olduğunuz dersler kredi ve içerik bakımından muaf olunan derslerin kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl kredi yükünün en az %75’inden fazla ise öğrenci bir sonraki yarıyıla intibak ettirilir. İlgili yarıyılda muaf olunmayan dersler intibak ettirilen yarıyılda öncelikle alınır. Belirtilen kriteri sağladığınız takdirde bir üst sınıftan intibakınız yapılır.

Yapılan muafiyet ve intibak komisyonu kararına itiraz etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?Muafiyet işleminin kesinleşip tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili birime dilekçe ile itirazda bulunabilirsiniz.

DERS ALMA DURUMU

Birinci sınıf öğrencisiyim. Kaç krediye kadar ders seçebilirim?Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.

Genel not ortalamam 1.80 ‘ in altında kaç krediye kadar ders alabilirim?İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilir.

Genel not ortalamam 1.80’in üstünde kaç krediye kadar ders alabilirim?Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1.80 ve üzerinde olan öğrenciler 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.

Hangi durumda üst sınıftan ders alabilirim?İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2.80 ve üstünde olan lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders olmamak şartı ile danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler.

Kayıt yenileme sırasında öncelikle başarısız olunan ders mi alınmalıdır?Evet. Öncelikle başarısız olduğunuz ders/dersler ve kredi sınırları içinde alt yarıyılda almadığınız dersleri alıp seçerek kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Seçmeli dersten başarısız oldum. Yerine başka seçmeli ders seçebilir miyim?Evet. Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir. (OBS’den ders seçimi yaparken almak istediğiniz seçmeli dersi seçip yerine değiştirmek istediğiniz diğer seçmeli dersin yerine alıyorum işlemini yapmanız gerekmektedir.)

Daha önce başarısız olduğum derslere devam zorunluluğum var mı?Hayır. Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz.

Başarısız olduğum ders/derslerden önceki ara sınav notum geçerli olur mu?Hayır. Bu dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir.

Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE MAZERET SINAVLARI

Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim? Nasıl?Evet. Ham notlara itiraz; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç işgünü içerisinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanarak öğrenciye tebliğ edilir.

Ara sınavlarda mazeret sınavı yapılıyor mu ? Evet. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

Mazeret sınavına girmek için almış olduğum sağlık raporunu kaç gün içinde nereye vermem gerekir?Öğrenciler, mazeretlerine ilişkin isteklerini, mazeretin bitiminden bir hafta içerisinde ilgili Dekanlık/Müdürlüklere dilekçe ile bildirirler. Bu süre içinde başvuru yapmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır.

Yarıyıl sonu/ Bütünleme sınavlarının mazeret sınav hakkı var mı?Hayır.

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ortalama hangi oranlarda etki eder.Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı % 60 olarak hesaplanır.

Devamsızlıktan kaldığım dersin bütünleme sınavına girebilir miyim?Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

Yarıyıl/yıl sonu başarı notumun en az kaç olması gerekir?YSSL değeri 50 olarak uygulanır. 100 puan üzerinden 50’nin altında not alan öğrenciler başarısız sayılır ve doğrudan FF notu verilir. Ancak bu öğrenciler bağıl değerlendirmeye dahil edilirler.

Bir dersin bağıl değerlendirilebilmesi için en az kaç öğrencinin dersi alması gerekir?YEn az 11 öğrencinin dersi alması gerekmektedir.

Sınıf ortalamamız 80 ve üstü ise bağıl değerlendirme nasıl yapılır?Sınıf ortalaması 80 ve üstü olan öğrenciler Tablo-1’e göre değerlendirilirler.(Bkz.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -Yönergeler -Bağıl Değerlendirme Yönergesi)

Not yükselmek amacıyla aldığım dersten başarısız veya düşük not aldım eski notum geçerli olur mu?Her zaman en son alınan not geçerlidir.

YÜZDE ONA GİRMEK

Yüzde ona girme koşulları nelerdir?http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dhe/4813 sayfasından gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİ HARÇLARI (Şehit/gazi çocukları, Engelli öğrenci durumları)

Öğrenim ücreti/katkı payını hangi hesaba yatırmalıyım?Herhangi bir Halk Bankası şubesinden öğrenci numaranızla harç ücretini yatırabilirsiniz. (Havale/EFT yapılamaz)

Yatırdığım dekontu teslim etmek zorunda mıyım?Yeni kayıtlar hariç, ara sınıf öğrencileri teslim etmek zorunda değildir fakat mezun alana kadar muhafaza etmelidir.

Şehit/Gazi çocuğuyum öğrenim ücreti ödememek için ne yapmalıyım?SGK ‘dan alınacak anne yada babanın hangi kanuna tabi olarak şehit/gazi olduğunu gösteren yazının aslını okulunuz öğrenci işlerine bir dilekçe ile birlikte başvuru yaparak öğrenim harcınızdan muaf olabilirsiniz.

Üniversitenizde kayıtlı öğrenciyim. Engelli raporum bulunmaktadır. Öğrenim ücretinin ne kadarını yatırmalıyım?Engelli olduğunuza dair sağlık raporunun aslını bir dilekçe ile birlikte okulunuz öğrenci işlerine müracaat etmeniz durumunda engelli oranınız kadar öğrenim ücretinden indirim yapılacaktır.

Öğrenci harç iademi nasıl alabilirim?Katkı payı /öğrenim ücretleri OBS’de herhangi bir bankada kendi adınıza açılmış 26 haneli IBAN numaranızı girmeniz gerekmektedir. IBAN numarası eksik yada başkasına ait girilen bilgiler dikkate alınmayacaktır. Doğru girilen bilgilerde Kasım, Aralık- Nisan,Mayıs ayları içinde iadeler yapılacaktır.

OBS’de kayıt ekranında yatırmam gereken ücret fazla görünüyor. Ne yapmam gerekir?Okulunuz öğrenci işleri ile irtibata geçiniz.

Kayıtlı olduğum programı uzatmam durumunda katkı payını öder miyim?Evet. Program süresini aşmanız durumunda ilgili dönem katkı payı ücreti ödenir.

ONUR VE YÜKSEK ONUR BELGESİ ALMAK

Onur – Yüksek Onur öğrencisi olmanın koşulları nelerdir?Normal öğrenim süresi içerisinde süre uzatmadan bulunduğu yıla kadar, en az alması gereken ders kredisini almış ve başarmış olmak kaydıyla o eğitim-öğretim yılı sonu genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Bu öğrencilere onur öğrencisi, yüksek onur öğrencisi belgeleri verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.

MEZUNİYET

Mezun olabilme koşulları nelerdir?Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.

Lisans öğrencileri hangi durumda ön lisans diploması almaya hak kazanır?ÖLisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse; ilk dört dönemlik programı başarıyla tamamlamış, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, ön lisans diploması alabilir

Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ve hiç FF dersim yok ancak genel not ortalamam 2.00’ın altında mezun olabilir miyim?2Hayır. Mezuniyet durumunda genel not ortalamanız en az 2.00 olmalıdır.

Mezun durumundayım mezuniyet belgemi ne zaman ve nereden alabilirim?Harf notlarınız ilan edildikten sonra okulunuz öğrenci işlerinden çıkış işlemlerini başlatabilirsiniz. Fakülteniz yönetim kurulunda görüşüldükten sonra (Yönetim Kurulu tarihi mezuniyet tarihinizi belirler) yine okulunuz öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

YAZ OKULU

Yaz okulunun amacı nedir?Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının ve kapasitesinin daha verimli kullanılarak yaz tatili süresince de değerlendirmesi, Normal eğitim dönemindeki yükü azaltmak üzere, öğrencilerin önceki yarıyıllarda başarısız oldukları ya da almadıkları dersleri ve ayrıca takip eden iki yarıyıldan ders almalarını sağlamak, böylelikle bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını gidererek eğitimin verimliliğinin artırılması, Öğrencilere kayıtlı oldukları bölümlerin programlarını izlemede kolaylık sağlanması ve ayrıca başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmalarına olanak sağlanması, Üniversite öğrencilerine öngörülen eğitim-öğretim süresinde mezun olabilme olanağı sağlamak.

Yaz Okulu süresi ne kadardır?Yaz öğretimi eğitim süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç dört haftadan az yedi haftadan fazla olamaz. Ancak yaz okulunda açılan her ders için normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Örneğin dönem içinde “Genel Matematik” dersi haftada 4 saat işleniyorsa yaz okulunda bu ders haftada 8 saat işlenir.

Üniversiteniz öğrencisiyim yaz okuluna nasıl başvurabilirim?Yaz okulunda açılması düşünülen dersler ilgili birimlerin ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilir. Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere OBS’ den ders seçimi yapabilir.

Üniversitenizden yaz okulunda ders almak istiyorum ne yapmam gerekir?Yaz okuluna başka üniversitelerden gelen öğrenciler müracaatlarını bizzat Yaz Okulu Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ilgili birimin öğrenci işlerine yapabilirler.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ (Ek Madde 1, Çift Anadal, Yandal)

Hangi yarıyıllarda yatay geçiş yapılamaz?Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Birinci öğretim öğrencisiyim, aynı programın ikinci öğretimine yatay geçiş yapabilir miyim?Evet. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

İkinci öğretim öğrencisiyim, aynı programın birinci öğretimine yatay geçiş yapabilir miyim?Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. (Eğer %10’luk dilime girmişseniz ilgili Dekanlığa/Yüksekokula dilekçe vererek %10’a girdiğinize ilişkin bir yazı almanız gerekir.)

Önlisans programları için yatay geçiş takvimi ve başvuruları hangi tarihlerde ilan edilir.?Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilir.

Lisans programları için yatay geçiş takvimi ve başvuruları hangi tarihlerde ilan edilir?Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

Kurumlararası yatay geçişte başarı ortalamam en az kaç olmalıdır?Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 ya da 4’lük sistemde 2,00 olması, alttan başarısız dersinin olmaması gerekir.

LYS/YGS puanımla (Ek Madde 1 kapsamında) üniversitenize yatay geçiş yapabilir miyim? Sınava girdiği yıldaki ilgili puan türü (geçmek istediği programın puan türü) geçmek istediği programın o yılki puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler. LYS/YGS puanı ile (Ek Madde 1 kapsamında) yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği esaslara göre ilgili yıldaki genel kontenjanın güz dönemi için %30’u kadar, bahar dönemi için ise %20’ye kadar yatay geçiş kontenjanı açılır. Başvurular en geç Ağustos ayının sonuna kadar yapılır. Dönem arasında Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş kontenjanları ilgili birimlerin talebine göre belirlenir. Üniversitemize bağlı programların taban puanlarına www.osym.gov.tr adresindeki kılavuzlardan ulaşabilirsiniz.

Farklı programlar arasında kurumlar arası yatay geçiş yapılabilir mi?Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. AGNO ile farklı programlar arasında kurumlar arası yatay geçiş yapmak mümkün değildir. Ancak bir önceki soruda açıklanan LYS puanı ile (Ek Madde1 kapsamında) farklı bir bölüme geçmek mümkündür. LYS/YGS puanınızla farklı bir bölüme geçebilmeniz için LYS/YGS puanınızın geçmek istediğiniz bölümün ilgili yıldaki puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekmektedir.

Kamu çalışanlarının tayin nedeniyle yatay geçiş yapması mümkün müdür?Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, (fakülte/yüksekokula kayıt yapılan tarihten sonraki bir tarihte tayin olmak gerekir.) kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

Birinci sınıftayken üniversitenize yatay geçiş yapabilir miyim?Evet. 21.09.2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik (Ek Madde 1) kapsamında üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için sınava girdiğiniz yıldaki ÖSYS puanınızın o yıl ki geçmek istediğiniz programın taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekir. Geçmek istediğiniz program sınava girdiğiniz yılda öğrenci almamışsa başvurunuz değerlendirmeye alınamaz. AGNO ile birinci sınıfa yatay geçiş yapılamaz.

Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapabilir miyim?Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Yatay geçiş yaptıktan sonra hangi sınıfın derslerini alacağım?Birimler tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonları, yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak, “Balıkesir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” çerçevesine göre öğrencinin muaf olacağı ve hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder ve öğrencinin kayıt yaptıracağı dersleri belirler.

Çift Anadal nedir?Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları nelerdir?Çift anadal programı açacak ilgili birim, her akademik yılın başında kontenjanlarını belirterek çift anadal ders programını ve kayıt tarihlerini duyurur. Çift anadal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru formu ve transkript ile, ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır. Öğrenci, duyurulmuş olan çif anadal programına, anadal programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir. Bir öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yaptırabilir. Başvuru sırasında anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda sıralama öğrencilerin anadal genel not ortalamasına göre yapılır. Anadal genel not ortalamasının eşit olması durumunda öğrencinin anadal programına yerleştirildiği yıla ait LYS puanı dikkate alınır. Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Çift Anadal Diploma Programına öğrenci kabulünde bu öğrenciler için ayrıca yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Çift anadalda alacağım derslerle ilgili bilgileri kimden alabilirim?Çift anadal programını seçen öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, her çift anadal programı için kayıt yapılan ilgili birim başkanlığınca bir çift anadal programı koordinatörü atanır. Çift anadal programı koordinatörü öğrencilerin anadal programlarındaki danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Anadal programında izinli (kayıt dondurma) sayılmam durumunda çift anadal programına devam edebilir miyim?Kayıtlı olduğu lisans programında izinli sayılan öğrenci çift anadal programında da izinli sayılır. Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı veren bölümün önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

Anadal ve çift anadal programında derslerim çakışıyor öncelikle hangi derslerimi almalıyım?Çift Anadal öğrencileri ders programlarının çakışması durumunda, öncelikle anadal derslerini almak zorundadırlar.

Çift anadal programında kaç krediye kadar ders alabilirim?Çift anadal öğrencilerinin bir dönemde anadal ve çift anadal programında alabilecekleri toplam ders kredisi, anadal programının azami ders kredisinin 10 fazlası alabilir.

Çift anadal programından mezuniyet ve başarı koşulları nelerdir?Çift Anadal programındaki bütün derslerini başaran ve anadal genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 2.50 ve çift anadal genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciye çift anadal lisans diploması verilir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’nin altına düşürülebilir. Anadal programının genel not ortalaması ikinci kez 2.50’in altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal (çift anadal) diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği azami süredir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden, öğrenciye çift anadal programının lisans diploması verilemez. Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

Hangi durumlarda çift anadal programından kaydım silinir?Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programı genel not ortalaması 2.00’nın altına düştüğü yarıyılda çift anadal programından kaydı silinir. Çift anadal programında, iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

Yandal programının amacı nedir?Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini ve bu dalda sertifika almalarını sağlamaktır.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları nelerdir?Yandal programı açacak ilgili birim, her akademik yılın başında kontenjanlarını belirterek yandal ders programını ve kayıt tarihlerini duyurur. Yandal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru formu ve transkript ile ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır. Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal programında aldığı tüm kredili derslerini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında aynı anda en fazla bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir. Yandal programına kayıtlı öğrenciler, başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla kayıtlı oldukları programı bırakarak çift anadal veya başka bir yandal programına başvurabilir ve kayıt yaptırabilirler. Öğrencilerin yandal programına başvurabilmesi için başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.80 olması gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

Başarı koşulları nelerdir ve yandal sertifikasını nasıl alabilirim?Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir. Yandal programındaki bütün derslerini başaran ve yandal programında genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Bu belge diploma yerine geçmez. Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye yandal sertifikası verilemez. Kayıtlı olduğu anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

Hangi durumularda yandal programından kaydım silinir?Anadal programında genel not ortalaması 2.30’un altına düşen veya başarısız dersi olan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

FARABİ- ERASMUS-MEVLANA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/uluslararasi_iliskiler_arastirma_uygulama_merkezi

DİKEY GEÇİŞ

Üniversitenize nasıl dikey geçiş yapabilirim? Dikey geçiş yaptıktan sonra kaçıncı sınıftan başlarım?Dikey Geçiş yoluyla üniversitemize kayıt yaptırabilmeniz için Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra her yıl ÖSYM tarafından Temmuz ayı içerisinde yapılan DGS`ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek üniversitemizi tercih etmeniz ve yerleştirilmeniz gerekir. Bu şekilde üniversitemizin ilgili lisans programlarına kayıt yaptırdıktan sonra muafiyet başvurusunda bulunarak daha önce aldığınız ve yeni kayıt yaptırdığınız lisans programındaki derslere uyan derslerden ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile muaf olursunuz, intibakınızın kaçıncı sınıfa yapıldığı ilgili birimlerce tarafınıza tebliğ edilecektir.

ÖZEL ÖĞRENCİ

Özel öğrenci nedir?Bir üniversitenin/yüksek teknoloji enstitüsünün ön lisans veya lisans diploma programına kayıtlı olmasına karşın, başka bir üniversitenin/yüksek teknoloji enstitüsünün aynı düzeydeki eşdeğer diploma programından ders/dersler alan öğrenciyi, ifade eder.

Özel öğrencilik hakkından hangi durumlarda yararlana bilirim?Üniversitemiz ön lisans ve lisans öğrencileri, öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla, başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünün ön lisans ve lisans programından kendi arzularıyla veya sağlık ve benzeri çeşitli sebeplerle "özel öğrenci" olarak ders/dersler alabilirler.

Özel öğrenci” olarak başka üniversiteden ders/dersler alabilmelerinin koşulları nelerdir?Özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünün ön lisans veya lisans programlarından ders/dersler almak isteyen öğrencinin; alacağı ders/derslerin kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge ve haftalık ders programını dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme döneminden on gün öncesine kadar kendi bölüm başkanlığına başvuru yapması gereklidir. Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünün ön lisans veya lisans programlarından almak istediği, ders/derslerin kendi programındaki ders/derslerle içerik ve kredi bakımından eşdeğer olup olmadığına ve hangi ders/dersleri alabileceğine, kaç öğretim yarıyılı/yılı gideceğine, bölüm başkanlığının görüşü de değerlendirilmeye alınmak suretiyle ilgili Kurul tarafından karar verilir. Öğrenci, gitmek istediği programın ilgili yarıyılında yer alan ve eşdeğer olarak kabul edilen derslerin tümünü almakla yükümlüdür. İlgili birim yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını, bölüm başkanlığının görüşünü alarak değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verir. Kabulü halinde, başvuru sahibi özel öğrenciliğe hak kazanır. Öğrencinin, özel öğrenci statüsüyle müracaat edebilmesi için, kayıtlı olduğu programa en az iki yarıyıl devam etmiş olması şarttır. Özel öğrenci olarak öğrencilerin almak istedikleri ders/derslerin, kayıtlı bulunduğu programda daha önce hiç alınmamış olması gerekir.

Özel öğrenci statüsüyle başka üniversiteden ders/dersler alabilmem için kaçıncı sınıftan itibaren müracaat etmem gerekir?Öğrencinin, özel öğrenci statüsüyle müracaat edebilmesi için, kayıtlı olduğu programa en az iki yarıyıl devam etmiş olması şarttır.

BELGE İSTEME ( ÖĞRENCİ BELGESİ,TRANSKRİPT,DERS İÇERİĞİ…)

Arkadaşım il dışında, onun adına öğrenci belgesi veya transkript nasıl alabilirim?Öğrenci belgesi, transkript ve yatay geçiş başvurusu için kullanılan diğer belgeleri ya öğrencinin kendisinin bizzat alması ya da noterden vekâlet verdiği kişinin vekâlet belgesi ve kendi nüfus cüzdan fotokopisi ile alması mümkündür.

YÖS ÖĞRENCİLERİ

Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavına (YÖS) kimler başvuru yapabilir?1) Yabancı uyruklu olanların, 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların, (4) (a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (Lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) (b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil 5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı yapıyor mu?Evet. Üniversitemiz 2013 yılından bu yana her yıl Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavını (BAUNYÖS) adı altında yapmaktadır.

Sınava nasıl başvuru yapabilirim?Sınava http://yos.balikesir.edu.tr/ adresinden size verilecek olan aday numarası ile online olarak başvuru yapabilir, sınavla ilgili bütün işlemleri yapabilir veya görüntüleyebilirsiniz.

Sınava girmek için ücret ödemem gerekiyor mu?Sınav için her yıl Balıkesir Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen bir sınav ücreti vardır. Sınav ücretini yatırmadan sınava başvurunuz kabul edilmez ve sınav giriş belgeniz hazırlanmaz.

Sınav hangi dillerde yapılıyor?Sınav hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere aynı kitapçıkta her iki dil ile basılıyor.

Sınava girmeden Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından yararlanabilir miyim?Evet. BAUNYÖS’e girmeden de Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından yararlanabilirsiniz. Bunun için http://yos.balikesir.edu.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinin Ek-1 Tablosunda yer alan Ulusal ve Uluslararası sınavlardan birine girmiş ve geçerli not almış olmanız gerekiyor.

BAUNYÖS’den kaç puan almam gerekiyor?Tercih yapabilmeniz için BAUNYÖS den en az 40 ve üzeri puan almanız gerekmektedir. Ayrıca 5 yıllık programlar için 50, 6 yıllık programlar için 65 puan almanız gerekmektedir. Sınavlar ve geçerli puanlar için Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinin Ek-1 Tablosunu incelemenizde yarar vardır.

Yeterli puan aldığımda kaç tercih hakkım var?Yeterli puan almanız durumunda beş (5) tercih yapabilirsiniz.

Aynı puan ile daha sonraki yıllarda da tercih yapabilir miyim?BAUNYÖS Sınavı 1 yıl geçerlidir. Daha sonraki yıllar için geçerliliği yoktur.

Her hangi bir bölüme yerleşemez isem ek tercih yapma hakkım var mıdır?Evet. İlk tercihinizde her hangi bir bölüme yerleşemez iseniz, ek yerleştirme tarihlerinde yenilenen kontenjanlar dahilinde tekrar tercih yapma hakkınız vardır. Balıkesir Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta ve ek yerleştirme yapıp yapmamakta serbesttir.

Kayıt için gerekli belgeler nelerdir?Kayıt için gerekli belgeler Balıkesir Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir ve http://yos.balikesir.edu.tr/ adresinde sınav ve Tercih Kılavuzunda yayınlanır.

Çift uyrukluyum veya Türk lisesinden mezun oldum Türkçe yeterlik sınavına girmek zorunda mıyım?Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanından yararlanan herkes Türkçe yeterlik sınavına girmek zorundadır. Üniversitemiz Türkçe eğitimi ve Öğretimi Merkezi (TÖMER) her yıl Türkçe yeterlik sınavını düzenlemektedir.

Türkçe yeterlik sınavından geçemez isem kaydım silinir mi?Hayır. Türkçe yeterlik sınavından başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinmez. Türkçe yeterlik seviyesi belirlenen öğrenciler aşağıda belirlenen tabloya göre eğitime başlar veya Türkçesini geliştirmek üzere TÖMER Kurslarına katılırlar.

Türkçe Dil Yeterlilik DüzeyleriPuan AralıklarıAçıklamalar
C170-100Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.
B260-69TTürkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenimine başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.
B150-59Türkçe seviyesi üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır
A240-49Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1 yıla kadar izinli sayılacaklardır. 1 yıl sonunda Balıkesir TÖMER ya da diğer üniversitelerin TÖMER’lerinde açılacak Türkçe hazırlık kurslarına devam ederek Türkçe yeterlik seviyelerini C1 seviyesi çıkarmak zorundadırlar.

Balıkesir Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrenciler için özel olarak sağladığı barınma ve burs imkânları var mıdır?Maalesef ki Üniversitemizin Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik özel bir burs ve barınma imkanı yoktur.

Okuduğum bölümde derslere devam zorunluluğum var mıdır?Evet. Yurtdışından öğrenci Kabul kontenjanlarından yararlanıp Üniversitemizde bir bölüm/programa yerleşen öğrenciler için de derslere devam ve sınıf geçme açısında diğer öğrencilerin sahip olduğu hak ve yükümlükler geçerlidir. Bu nedenle derslere devam etme ve sınavlara katılma zorunluluğu vardır.

DİPLOMA

Diplomamı kaybettim ne yapmalıyım?Yerel veya ulusal gazeteye kayıp ilanı , Halk Bankası Balıkesir Şubesi IBAN No: TR03 0001 2009 2410 0006 0000 44 numaralı Balıkesir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına 150 TL yatırılan dekont, kimlik fotokopisi ve dilekçeyle birlikte okulunuz öğrenci işlerine müracaat ediniz.

Diploma eki alabilir miyim?2008 ve öncesi girişli öğrencilerde isteğe bağlı, 2009 ve sonrası girişli mezun olan tüm öğrencilere diploma eki verilmektedir.