Üniversitemiz Sürekli İşçi Alımı Noter Kurası Çekiliş ve Öncelikli Aday Sonuçları (GÜNCELLENDİ)

  • 2020-03-19

İlan metninde güncelleme yapılmıştır (İşletme İnşaat Bakım-Onarım İşçisi Asil ve Yedek Adaylar İçin İstenen Belgeler başlığı altına 9. madde ve Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri ve Boru Tesisatçıları Asil, Yedek ve Öncelikli Adaylar İçin İstenen Belgeler başlığı altına 10. madde eklenmiştir).

Üniversitemiz sürekli işçi alımı için 18 Mart 2020 tarihinde Balıkesir 2. Noteri tarafından yapılan çekiliş sonuçları:

  • Güvenlik Görevlisi asil ve yedek listesi için tıklayınız.
  • Temizlik Görevlisi asil, yedek ve öncelikli listesi için tıklayınız.
  • Temizlik Görevlisi (TMY veya eski hükümlü) asil ve yedek listesi için tıklayınız.
  • İşletme İnşaat bakım-onarım asil ve yedek listesi için tıklayınız.
  • Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri ve Boru Tesisatçıları asil, yedek ve öncelikli listesi için tıklayınız.

Noter Kurası Sonucu ve Öncelikli Adayların belgelerini 23/03/2020-24/03/2020 tarihlerinde Necatibey Eğitim Fakültesi Yerleşkesine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Güvenlik Görevlisi Asil ve Yedek Adaylar İçin İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7.Yeni Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık raporu sözlü sınav sonucundan sonra atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek olup, başvuru evrakları arasında sağlık raporunun eklenmesine gerek yoktur.

8.Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi ve özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) .)(Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az  6 ay geçerlilik süresi olmak.)

9. B sınıfı Sürücü Belgesi

 

Temizlik Görevlisi Asil, Yedek ve Öncelikli Adaylar İçin İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7.Yeni Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık raporu sözlü sınav sonucundan sonra atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek olup, başvuru evrakları arasında sağlık raporunun eklenmesine gerek yoktur.

8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

Temizlik Görevlisi (TMY veya Eski Hükümlü)Asil ve Yedek Adaylar İçin İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)                                

4.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7.Yeni Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık raporu sözlü sınav sonucundan sonra atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek olup, başvuru evrakları arasında sağlık raporunun eklenmesine gerek yoktur.

8. Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.

9. 3713  sayılı  Terörle  Mücadele  Kanununun  21  inci  maddesinde  sayılan  terör  olaylarının  sebep  ve  tesiri  sonucu  malul  sayılmayacak  şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını  gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlgili ilana başvuranlar için)

 

İşletme İnşaat Bakım-Onarım İşçisi Asil ve Yedek Adaylar İçin İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7.Yeni Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık raporu sözlü sınav sonucundan sonra atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek olup, başvuru evrakları arasında sağlık raporunun eklenmesine gerek yoktur.

8.Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi(Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan pozisyonlar için)

9. Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu ile ilgili en az 2 yıllık tecrübeli olduğuna dair belge

 

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri ve Boru Tesisatçıları Asil, Yedek ve Öncelikli Adaylar İçin İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7.Yeni Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık raporu sözlü sınav sonucundan sonra atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek olup, başvuru evrakları arasında sağlık raporunun eklenmesine gerek yoktur.

8.Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi(Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan pozisyonlar için)

9. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

10. Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu ile ilgili en az 2 yıllık tecrübeli olduğuna dair belge

 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İlanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu