Üniversitemiz Senatosunun 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kararı

  • 2021-02-19

Uygulama Esasları için tıklayınız

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında;

a) Tıp Fakültesi 4., 5., ve 6. sınıf ile Veteriner Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretimlerinin yüz yüze gerçekleşmesine,

b) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümü son sınıfları ile İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimlerinin yüz yüze, teorik derslerinin ise uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşmesine,

c) Bunların dışında kalan ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm birimlerin bütün derslerinin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine,

  1. Lisansüstü Uzmanlık Alan dersi, ön lisans ve lisans bitirme çalışması gibi haftalık içerik anlatma niteliği olmayan, dönemsel çalışma içeren derslerin Uzaktan Eğitim Asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde işlenmesine,
  2. Diğer bütün teorik ve uygulamalı derslerin Uzaktan Eğitim Senkron (eş zamanlı) şekilde işlenmesine,

d) Ön lisans, lisans ve lisansüstü bütün birimlerin bu çerçevede ders programlarını hazırlamalarına ve sınavların akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmasına,

e) Zorunlu staj uygulamalarının yapılıp yapılamayacağının pandemi koşulları çerçevesinde ilgili Birim Kurulları tarafından değerlendirilip karara bağlanmasına,

f) Lisansüstü Tez İzleme ve Savunma Uygulamalarının online veya yüz yüze yapılmasının ilgili Enstitüsü Kurulları tarafından değerlendirilip karara bağlanmasına,

g) Uzaktan Eğitimin “Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları”na (Ek-1) göre gerçekleştirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

İndir-uygulama-esaslari.pdf

İletişim
Sosyal Medya
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu