Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI


Üniversitemizin uluslararası standartlarda eğitim-öğretim kalitesi, bilimsel üretimi ve
üniversite-kent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite olmak yönündeki
ilkeleri doğrultusunda,


Yabancı Diller Yüksek Okul Müdürlüğünün eğitim-öğretimin kalitesini en üst düzeye
çıkarmak, bununla birlikte üniversite-kent-sanayi işbirliği çerçevesinde Balıkesir ilinin
yabancı dil konusundaki her türlü ihtiyacına akılcı çözümler sunabilmek.


Yabancı Diller Yüksekokulu’nun güçlü eğitim kadrosuyla yabancı dil eğitiminde bilişim
teknolojisinin sağladığı imkânları kullanarak yenilikçi yaklaşımları takip etmek ve bunları
sınıf ortamına uyarlamaktır.


Balıkesir Üniversitesinin başarılarına katkı sağlamak ve benzer eğitim kurumları ile işbirlikçi
bir tutum içerisine girerek Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun ayrıcalıklı
bir konuma yükseltmesini sağlamaktır.

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu