2023 Yılı (İkinci Çağrı Dönemi) Yeni Proje Başvuru Tarihleri

  • 2023-09-15

Üniversitemizde 2023 yılına ait Araştırma -Yüksek Lisans --Doktora -- Tıpta Uzmanlık --Sanatta Yeterlilik proje teklifi vermek isteyen Araştırmacıların, 18.Eylül.2023 (08:00) tarihinden 24.Eylül.2023 ( 23:59) tarihine kadar başvurularını aşağıda belirtilen şekillerde birimimize ulaştırmaları gerekmektedir;

Araştırma Projeleri :

Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, bap.balikesir.edu.tr sayfasından başvurularını yaparak bir adet proje çıktısını ilgili Bölüm/Dekanlık veya Yüksekokul kanalıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine iletmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans --Doktora--Sanatta Yeterlilik Projeleri :

Lisansüstü projenin ( tez konusu ilgili Enstitü tarafından onaylandıktan sonra ) ilgili Anabilim Dalı ve Enstitü Müdürlüğü kanalıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine iletmeleri ve bap.balikesir.edu.tr sayfasından proje yürütücüsü tarafından başvuru girişinin yapılması gerekmektedir.

Tıpta Uzmanlık :

Uzmanlık projesinin ( tez konusu ilgili Anabilim Dalı Kurul kararı ile tez yürütücüsü ve tez konusu belli olup onaylanmasından sonra ) ilgili Anabilim Dalı / Dekanlık kanalıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine iletmeleri ve bap.balikesir.edu.tr sayfasından proje yürütücüsü tarafından başvuru girişinin yapılması gerekmektedir. (Proje başvurusu sırasında Anabilim Dalı Kurul kararı eklenmelidir.)

 

Bilgi: https://bap.balikesir.edu.tr/index.php?act=guest&act2=duyurular&id=2548&g

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü